Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

  • platformy ePUAP
  • e-mail
  • telefon
  • faks (32 281-80-93)
  • droga pocztowa

W przypadku osób, które nie mają możliwości załatwienia sprawy w wyżej wymienionych formach będzie możliwość złożenia dokumentów w zaklejonych kopertach (wniosek, pismo itp.) do „skrzynki” ustawionej wewnątrz budynków przy ul. Strzelców Bytomskich 16 oraz ul. Łużyckiej 12.

W sytuacjach, kiedy bezpośredni kontakt z pracownikiem MOPR będzie niezbędny to należy się telefonicznie z nim umówić na dany dzień i konkretną godzinę. 

Terminy spotkań z klientami będą ustalane: od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 14.00 oraz w piątek od 8.00 do 13.00 pod numerami telefonów zamieszczonymi poniżej.

Bezpośrednia obsługa klienta będzie prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem niezbędnego dystansu fizycznego. Będzie to możliwe poprzez dostosowanie pomieszczeń do ww. wymogów, które umożliwią zachowanie bezpiecznej odległości.

Obsługa osób bezdomnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach w Noclegowni przy ul. Kosynierów 26 w Bytomiu.

22 1560 1049 0000 9030 0005 3314  wpłaty za usługi opiekuńcze,  pielęgnacyjne; odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych; koszty upomnienia; wszystkie nienależnie pobrane świadczenia

52 1560 1049 0000 9030 0005 3356  wpłaty za usługi specjalistyczne

60 1560 0013 0383 0201 0000 0001  wpłaty za wydanie zaświadczenia

40 1560 0013 2008 2964 3000 0048  wpłaty dot. Kart Dużej Rodziny

13 1560 0013 2008 2964 3000 0049  wpłaty dot. Kart Parkingowych i Legitymacji

UWAGA! Wpłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji należy dokonać dopiero po weryfikacji uprawnień do ich posiadania u pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu pod numerem tel. 32 388-67-10 lub 32 388-67-04

WAŻNE !  W tytule wpłat należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00

wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej - druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).


RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

PlakatDzień dobry, nazywam się Małgosia od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni i nie mogę chodzić. Jest to choroba postępująca i nie wyleczalna. Pochodzę z niewielkiej wsi. Moja mama jest schorowana, choruje na cukrzycę oraz stawy. Nie mam możliwości wydrukowania ulotek ponieważ nie posiadam drukarki, ani zawiezienia ich do Państwowych urzędów aby osoby które będą się rozliczać w tym roku mogły przekazać na mnie swój 1% podatku. Piszę więc do Państwa z ogromną prośbą o wydrukowanie mojej ulotki i umieszczanie jej w widocznym miejscu. Mój stan zdrowia coraz bardziej się pogarsza a choroba mnie osłabia, niezbedna jest dla mnie rehabilitacja która wiąże się z ogromnymi kosztami a dzięki niej można znacznie spowolnić postęp choroby, potrzebuję również sprzęt medyczny ssak, tlen gdyż mam problemy z oddychaniem i od 13 lat mam rurkę tracheostomijną w tchawicy, jak i również leki i nutri drinki czyli przetworzone żywienie medyczne. Będę ogromnie wdzięczna za pomoc. Dziękuję z góry i pozdrawiam ciepło.

Pozdrawiam serdecznie Małgosia J.
numer KRS 0000186434
Cel: Małgorzata Jażdżewska 149/J

 
 

Uwaga
Zawiadamiamy, iż w dniu 7 stycznia 2022 r. tj. piątek Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że powyższe nie dotyczy Noclegowni, Ogrzewalni i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Za niedogodności przepraszamy.

Logo UwagaInformujemy, że zgodnie z  ustawą  z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 PLUS) będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga!

 

Informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2022 r., Ośrodek będzie nieczynny.

Jednocześnie zaznaczamy, że zmiany nie dotyczą Noclegowni, Ogrzewalni i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 
 

Logo MOPR

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. w wyniku zmian organizacyjnych doszło do połączenia następujących Terenowych Punktów Pomocy Środowiskowej:

- TPPŚ nr 1 z TPPŚ nr 2 – będzie funkcjonował jako Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 1 z siedzibą przy pl. Akademickim 9

- TPPŚ nr 4 z TPPŚ nr 9 – będzie funkcjonował jako Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 2 z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 15 (budynek PUP)

- TPPŚ nr 3 z TPPŚ nr 10 – będzie funkcjonował jako Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 3 z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 67.

Zmianie ulega również numeracja TPPŚ nr 8, który będzie Terenowym Punktem Pomocy Środowiskowej nr 4 z siedzibą przy ul. Stolarzowickiej 35.

Rejony ulic podległych pod poszczególne Terenowe Punkty pozostają bez zmian.

Aktualne zestawienie punktów terenowych MOPR Bytom znajduje się pod linkiem Kontakt -> Wykaz lokalizacji terenowych