Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego cz. IV – wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności

Istotne warunki zamówienia .pdf (424 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (584 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (341 KB)

03-01-2020
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (577 KB)

08-01-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (572 KB)