Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: psycholog w Dziale Pomocy Środowiskowej w projekcie "Kierunek - lepsze jutro" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 etat - 1 osoba

Ogłoszenie .pdf (797 KB)

Informacja o przedłużonym terminie .pdf (119 KB)

Informacja o terminie II etapu .pdf (134 KB)

Nierozstrzygnięcie naboru .pdf (103 KB)