Logo UE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej w projekcie pn.: Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II

1 etat - 1 osoba

Ogłoszenie .pdf (731 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej w projekcie pn.: Centrum Wsparcia Rodziny - edycja II

1 etat - 1 osoba

Ogłoszenie .pdf (784 KB)

Nierozstrzygnięcie naboru .pdf (109 KB)