Logo UE

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2023

Link do postępowania:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,109640,b350820e7e00fec641553546ef64fc5d.html

Profil Ośrodka na Platformie Logintrade:
https://mopr-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Świadczenie usług opiekuńczych (z wyłączeniem usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w roku 2023

Profil Ośrodka na Platformie Logintrade:
https://mopr-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Link do postępowania:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,109638,b526eb8296fa7b1e9b8e2c49084ccfcc.html

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na osiem części

Profil Ośrodka na Platformie Logintrade:
https://mopr-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Link do postępowania:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,109071,9338a2b3062b5a6d52a48206346efe2a.html

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w roku 2023

Profil Ośrodka na Platformie Logintrade:
https://mopr-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Link do postępowania:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,107484,6a0948e9c21fc08c89286c6497be3303.html