Logo UE

Program Opieka wytchnieniowa

 

Ogłoszenie informacji o zamówieniu pn.: Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/uczestniczek projektu Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie .pdf (371 KB)
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia .pdf (198 KB)
Załącznik 1 - formularz oferty .doc (855 KB)
Załącznik 2 - wykaz usług .doc (832 KB)
Załącznik 3 - wykaz osób .doc (842 KB)
Załącznik 4 - zobowiązanie podmiotu .doc (825 KB)
Załącznik 5 - projektowane postanowienia umowne .pdf (311 KB)

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92960

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (269 KB)

Ogłoszenie informacji o zamówieniu pn.: Świadczenie usługi cateringowej dla osób uczestniczących w zajęciach w ramach realizacji projektu pn.: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa cateringowa .pdf (473 KB)
Opis przedmiotu zamówienia - załączniki A .pdf (267 KB)
Projektowane postanowienia umowne - załącznik nr 2 .pdf (380 KB)
Formularz oferty - załączniki nr 1 .docx (162 KB)

Link do zamówienia w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89641

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (330 KB)