Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Ogłoszenie .pdf (10,16 MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .pdf (736 KB)

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .pdf (888 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (205 KB)

29-11-2019
Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP oraz oświadczenie - grupa kapitałowa .pdf (882 KB)
Oświadczenie w formie edytowalnej .doc (46 KB)

02-12-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (594 KB)