Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych  pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na dziewięć części

Istotne warunki zamówienia .pdf (731 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,29 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (585 KB)

29-11-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (636 KB)

11-12-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (577 KB)