Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Sprzedaż paliwa gazowego – gaz ziemny wysokometanowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Bytomiu

Ogłoszenie .pdf (761 KB)
Załącznik nr 1 - oferta (.pdf - 561 KB) (.doc - 164 KB)
Załącznik nr 1a - szczegółowa wycena (.pdf - 415 KB) (.xls - 63 KB)
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia .pdf (752 KB)
Załącznik nr 2 - postanowienia umowne .pdf (584 KB)

15-11-2019
Odpowiedź na zapytanie dot. wyjaśnienia treści .pdf (899 KB)

22-11-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (646 KB)