Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.  Organizacja pobytu podczas wyjazdowego treningu dla uczestników/-czek projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I”

Istotne warunki zamówienia .pdf (733 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (877 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (247 KB)

15-11-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (577 KB)

20-11-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (573 KB)