Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas dwóch wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek zajęć Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (855 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,35 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (249KB)

30-10-2019
Wyjaśnienia do treści IWZ .pdf (698 KB)

12-11-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (717 KB)

18-11-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (252 KB)