Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodziny – wyjazdowe treningi doskonalenia kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (883 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,33 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (400 KB)

30-09-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (670 KB)

03-10-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (577 KB)