Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego - wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (876 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,16 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (368 KB)

25-06-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (691 KB)

01-07-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (572 KB)