Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Remont schodów wejściowych do budynku Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16

Ogłoszenie .pdf (749 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (29 KB)
Przedmiar .pdf (325 KB)
Postanowienia umowne .pdf (567 KB)

31-05-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (578 KB)