Sprawozdania:

Sprawozdanie finansowe Ośrodka za 2020 rok .pdf (2,02 MB)

Sprawozdanie finansowe Ośrodka za 2019 rok .pdf (1,79 MB)

Sprawozdanie finansowe Ośrodka za 2018 rok .pdf (1,5 MB)


Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego (na dzień 01-01-2021) .pdf (656 KB)