Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Superwizja dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej realizujących zadania w ramach projektu pt.: „Centrum Wsparcia Rodziny edycja I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie .pdf (383 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (172 KB)
Postanowienia umowne .pdf (325 KB)

16-05-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (526 KB)