Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Warsztaty kreowania wizerunku osobistego z metamorfozą dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (940 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,06 MB)
Załączniki w wersji edytowalnej .doc (269 KB)

18-03-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (646 KB)

25-03-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (255 KB)