Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego – wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (874 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,14 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (356 KB)

05-03-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (677 KB)

15-03-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (572 KB)