Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.: pn.: Akademia Rodziny cz. I – wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności

Istotne warunki zamówienia .pdf (856 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (296 KB)

28-02-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (669 KB)

05-03-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (494 KB)