Logo UE

 

Logo MOPRLogo PFRON


20-09-2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przypomina, że do 10 października 2018 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski w sprawie w/w zadania dostępne są na stronie internetowej MOPR: www.mopr.bytom.pl oraz w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnoprawnych, pokój nr 3 ul. Strzelców Bytomskich 16, w godzinach: poniedziałek 14:00 - 17:00 oraz wtorek - piątek 8:00 -12:00.


21-02-2018

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2018 r., Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w pokoju nr 3,
w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 12.00;
telefon kontaktowy 32 388 67 03.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I
Wnioski będą przyjmowane od 16 kwietnia do 30  sierpnia 2018 r.
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka     inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w dwóch cyklach:
1 - od 12 do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018)
2 - od 10 września  do 10 października 2018 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski w sprawie ww. programu dostępne będą na naszej stronie www.mopr.bytom.pl

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.


ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 43 Dyrektora MOPR z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków o udzielenia dofinansowania w ramacg pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (187 KB)
Załącznik do zarządzenia nr 43 .pdf (3,81 MB)

Zarządzenie nr 14 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd .pdf (167 KB)