Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU

ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom
 centrala - 32 388-67-00
 faks - 32 281-80-93
NIP: 626-033-51-20
Regon: 003449284

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu jest jednostką organizacyjną Miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.
Ośrodek realizuje zadania ośrodka pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR)


GODZINY PRACY MOPR BYTOM
poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

UWAGA: godziny pracy są inne niż przyjmowania stron

ZAPISY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW SĄ PRZYJMOWANE
W SEKRETARIACIE PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 16.

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON:

dyrektor Adam Tomaszewski
we wtorki w godz. 9.00-11.00
oraz zastępcy dyrektora: Magdalena Moskwa i Monika Nykiel
w czwartki w godz. 10.00-12.00

PRZYJMOWANIE STRON W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZEZ KIEROWNIKÓW OŚRODKA

PS - Dział Pomocy Środowiskowej - środa 10.00-12.00
PR - Dział Realizacji Świadczeń - środa 9.00-11.00
DS - Dział Pomocy Instytucjonalnej i Dochodzenia Opłat - poniedziałek 11.00-13.00
DU  - Klub Integracji Społecznej - poniedziałek 9.00-12.00
DN - Noclegownia - poniedziałek 10.00-12.00
DR – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych - środa 10.00-12.00
SR - Dział Świadczeń Rodzinnych - poniedziałek 11.00-13.00
SN - Dział Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności - poniedziałek 11.00-13.00
SDU - Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów - środa 12.00-14.00
DD - Dział Wsparcia Rodziny - środa 10.00-12.00
Przewodnicząca PZON - wtorek 10.00-11.30


 

Przypominamy, iż informacje, które są chronione ustawą o ochronie danych osobowych nie są udzielane przez telefon (np. informacje o przyznanych świadczeniach, terminach wypłat itp.)

Informujemy, że przy połączeniach telefonicznych obowiązują opłaty zgodne z cennikiem/taryfą operatora osoby dzwoniącej

     

Komórka organizacyjna

Adres/kontakt

Dodatkowe informacje

SR - Dział Świadczeń Rodzinnych

kierownik
Małgorzata Podlewska

ul. Strzelców Bytomskich 21, I piętro
informacja - 32 388-86-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faks 32 388-86-15

przyjmowanie stron:

poniedziałek od 8.00 do 17.00
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.30
piątek od 8.00 do 14.00

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 11.00 do 13.00

SO - Zespół Obsługi Świadczeń Socjalnych

koordynator
Małgorzata Skraboń

ul. Łużycka 12,
tel. 32 438 65 00
oraz
32 438 65 01

poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30

SN - Dział Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności

kierownik
Katarzyna Janak

ul. Strzelców Bytomskich 21, II piętro
faks 32 388-86-15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informacja - 32 388-86-16

przyjmowanie stron:

ul. Łużycka 12
poniedziałek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.00
piątek od 7.30 do 13.30

ul. Strzelców Bytomskich 21
poniedziałek od 8.00 do 16.30
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00
piątek od 8.00 do 13.30

kierownik przyjmuje strony:
w poniedziałek od 11.00 do 13.00

SDU - Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów

kierownik
Maria Brzozowska

ul. Łużycka 12
informacja dot. dodatków mieszkaniowych: tel. 32 388-86-30

informacja dot. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz Karty Dużej Rodziny:  tel. 32 438-65-03, tel. 32 438-65-04

e-mail:
sprawy dot. dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sprawy dot. stypendiów i zasiłków szkolnych oraz Karty Dużej Rodziny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmowanie stron:

ul. Łużycka 12
poniedziałek od 8.00 do 16.30
od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00
piątki od 8.00 do 13.30

kierownik przyjmuje strony:
w środę od 12.00 do 14.00

SI - Zespół Obsługi Informatycznej

koordynator
Marcin Marek

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PR - Dział Realizacji Świadczeń

kierownik
Agnieszka Szklarz

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wew. 728 - kierownik działu

wew. 732 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, współpraca ze szkołami w zakresie dożywiania

wew. 729 - informacje w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pogrzebów

PS - Dział Pomocy Środowiskowej

kierownik
Krzysztof Skuza

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
informacja – 32 388-67-22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmowanie stron:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-14.00

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek - 14.00-17.00
wtorek-piątek - 8.00-10.00

kierownik przyjmuje strony
w środę w godzinach 10.00-12.00

Zespół psychiatryczno-środowiskowy
ul. Piłsudskiego 67, tel. 32 832 92 90

godziny przyjmowania stron:
poniedziałek-piątek 8.00 - 11.00

OIK - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

ul. Wrocławska 46
telefony:
centrala 32 438-89-50
psycholodzy, terapeuci 32 438-89-52
interwencyjny 533-302-078

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udzielanie schronienia całodobowo

przyjmowanie osób, rodzin:
poniedziałek-piątek
7.30-20.00

kierownik przyjmuje
we wtorki w godzinach
10.00-12.00

ZI - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Siedziba:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Wrocławska 46

tel. 32 438-89-53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku

przewodnicząca przyjmuje
we wtorki od 9.00-12.00

FK - Dział Finansowo Księgowy

główny księgowy
Iwona Buksińska

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro
telefony:
32 388-67-45
32 388-67-46
32 388-67-47
32 388-67-48
32 388-67-49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KASA PARTER
- w poniedziałki, środy i piątki wyłącznie wypłaty świadczeń klientom Ośrodka*,
- we wtorki oraz czwartki będą przyjmowane wszelkie wpłaty od klientów Ośrodka,
- we wtorki oraz czwartki umożliwia się dokonywanie wypłat,
klienci, którzy będą dokonywać wpłat będą mieli pierwszeństwo przed klientami odbierającymi świadczenia;
* nie dotyczy opiekunek regulujących odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

wypłata zasiłków celowych, świadczeń dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, przyjmowanie wpłat z różnych tytułów, obsługa kasowa Ośrodka, wypłata świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych i okresowych, przyjmowanie wpłat za karty parkingowe, obsługa kasowa PFRON

czynna:
poniedziałek 9.30-15.30
wtorek-czwartek 9.30-14.00
piątek 9.30-12.30

DK - Dział Kadr i Obsługi Kancelaryjnej

kierownik
Urszula Suliga

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
  informacja - 32 388-67-25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Ośrodka
Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 388-67-00
faks 32 281-80-93
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-14.00

DA - Dział Administracyjny

kierownik
Joanna Klimkiewicz

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro
tel. 32 388-67-54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienia publiczne:
tel. 32 388-67-51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magazyn MOPR

wydawanie pomocy rzeczowych
czynny:
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00
przerwa 11.00-12.00
(obsługa wewnętrznych placówek MOPR)

DD - Dział Wsparcia Rodziny

kierownik
Anna Hecht-Gil

ul. Strzelców Bytomskich 21, III piętro
informacja – 32 388-61-52
Pracownicy socjalni – 32 388-61-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmowanie stron przez pracowników socjalnych:
poniedziałek - 14.00-16.30
wtorek-piątek - 8.00-10.00

DS - Dział Pomocy Instytucjonalnej
i Dochodzenia Opłat


kierownik
Beata Baran

ul. Strzelców Bytomskich 21, IV piętro
informacja – 32 388-95-75
Pracownicy socjalni – 32 388-67-14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek – 7.30-17.00
wtorek-czwartek – 7.30-15.30
piątek – 7.30–14.00

przyjmowanie stron przez pracowników socjalnych:
poniedziałek - 14.00-16.30
wtorek-piątek - 8.00-10.00
Pracownicy socjalni przyjmują w budynku przy
ul. Strzelców Bytomskich 16, parter, pokój nr 14

kierownik przyjmuje strony:
poniedziałek - 11.00-13.00

DR - Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

kierownik
Joanna Domoracka

ul. Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 388-67-03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek – 7.30-17.00
wtorek-czwartek – 7.30-15.30
piątek – 7.30–14.00

przyjmowanie stron w sprawie dofinansowań ze środków PFRON oraz Bytomskiej Karty Seniora
i Ogólnopolskiej Karty Seniora:

poniedziałek - 14.00-16.30
wtorek-piątek - 8.00-12.00

(pokój nr 3)

kierownik przyjmuje strony:
w środę od 10.00 do 12.00
(pokój nr 13)

DO - Zespół Organizacji, Kontroli i Sprawozdawczości

koordynator
Piotr Kuźniecow

ul. Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 388-67-11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DI - Inspektor ds. przeciwpożarowych

Zbigniew Łata

 

 

SE - Dział Planowania, Koordynowania i Realizacji Projektów

kierownik
Bernadeta Szwarc

ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro
tel. 32 388-67-43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZP - Zespół Radców Prawnych

Jolanta Wojewoda

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro
tel. 32 388-67-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DB - Inspektor ds. BHP

Małgorzata Fiedorczuk

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro, pokój nr 130
tel. 32 388-67-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PZON - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

przewodnicząca
Anita Korasadowicz

Siedziba:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 16, parter
tel. 32 3886-704, 705, 706
lub 32 282-18-67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie wniosków – pokój nr 4 (parter)

Przyjmowanie stron:
poniedziałek - 8.30-16.30
wtorek-czwartek - 8.00-14:00
W PIĄTKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Bytomiu wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich.

DU - Klub Integracji Społecznej

kierownik
Barbara Ender

ul. Powstańców Warszawskich 14,
tel. 32 281-01-85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DN - Noclegownia
DG - Ogrzewalnia

kierownik
Aneta Herman

ul. Kosynierów 26,
tel. 32 387-63-89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DY - Inspektor Ochrony Danych

Robert Osypka

ul. Strzelców Bytomskich 16, II piętro, pokój nr 130
tel. 32 388-67-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DP - Specjalista ds. społecznych

Anna Kodrębska

ul. Orzegowska 20a
tel. 32 438-65-99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

* Informujemy, że przy połączeniach telefonicznych obowiązują opłaty zgodne z taryfą operatora