Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

W chwili obecnej udziela się wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności polegającym na:

  • udzielaniu konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
  • asyście rodzinnej.

Psycholog

Karolina Płocka
przyjmuje przy ul. Strzelców Bytomskich 21,
III piętro, pok. 39, tel. 32 388 61 53