Logo UE

 

W chwili obecnej udziela się wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności polegającym na:

  • udzielaniu konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
  • asyście rodzinnej.

Psycholog

Karolina Płocka
przyjmuje przy ul. Strzelców Bytomskich 21,
III piętro, pok. 39, tel. 32 388 61 53