Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu prowadzi nabór i kieruje na szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych.