Logo UE

 

LOGO Śląskie. Pozytywna energiaDokument przyjety uchwałą 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa z 29 października 2013 roku.
Celem Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 jest podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ludności regionu śląskiego. Jest to również wyraz znaczenia, jakie organy samorządu województwa śląskiego przykładają do wdrożenia nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej i zapewnienia odpowiedniej dostępności do niej mieszkańcom województwa.
Więcej informacji dot. programu można uzyskać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: www.slaskie.pl

Pismo przewodnie .pdf (942KB)