Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Logotypy FEAD


Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu ul. Moniuszki 13 w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018 organizuje działania towarzyszące w formie warsztatów.

Tematyka:

 • warsztaty dietetyczne: "Prawidłowe i racjonalne żywienie", "Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych",
 • warsztaty edukacji ekonomicznej: "Domowe finanse-żywność",
 • warsztaty kulinarne: "Kulinarnie mocni".

Warsztaty odbywają się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Żeromskiego 26,  w godzinach od 14.00 do 15.30 w terminach: 07.01.2019, 14.01.2019, 04.02.2019, 07.02.2019, 25.02.2019, 28.02.2019, 04.03.2019, 11.03.2019, 18.03.2019, 25.03.2019, 01.04.2019, 08.04.2019, 15.04.2019, 29.04.2019, 13.05.2019, 20.05.2019.

Wydawanie żywności w w/w dniach będzie realizowane w godzinach 8.00-12.30.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytoniu bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących: Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący – zwany dalej FEAD. PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Realizacja Programu na terenie Bytomia odbywa się przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK Katowice – Oddział Rejonowy PCK Bytom. Osoby kierowane są do pomocy przez właściwe Terenowe Punkty Pomocy Środowiskowej.

Spośród mieszkańców Bytomia do uzyskania pomocy skierowano 5000 osób, które spełniają warunki do jej przyznania.

Żywność wydawana jest w magazynie żywności znajdującym się w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 12a (przy Szkole Podstawowej nr 51) w godzinach od 8.00 do 13.30.

Harmonogram wydawania żywności:

 • poniedziałki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 1, 2 i 4,
 • wtorki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr  3, projekt AS1 i projekt AS2,
 • środy – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 5, 7 i 8,
 • czwartki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 9 i 10,
 • piątki – osoby kierowane przez pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej nr 6.