Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 

ZESPÓŁ PSYCHIATRYCZNO-ŚRODOWISKOWY

ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu

czynny w godzinach pracy Ośrodka

Przyjmowanie klientów:
poniedziałek - pątek 8.00 - 11.00

kontakt telefoniczny: 32 832 92 90


MASZ PROBLEM? NIE JESTEŚ SAM

 

Zapraszamy osoby mające problemy natury psychicznej, ich rodziny, znajomych i przyjaciół.

W skład zespołu wchodzą:

  • specjaliści pracy socjalnej z II stopniem specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ds. osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • specjaliści pracy socjalnej,
  • pracownik socjalny,
  • psychiatra.

Zespół świadczy bezpłatną pomoc mieszkańcom Bytomia w formie:

  • profesjonalnej pracy socjalnej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
  • grup wsparcia,
  • pobytu i nadzoru osób chorych na schizofrenię w mieszkaniach chronionych,
  • interwencji psychiatryczno-środowiskowej.