Logo UE

 

 

ZESPÓŁ PSYCHIATRYCZNO-ŚRODOWISKOWY

ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu

czynny w godzinach pracy Ośrodka

Przyjmowanie klientów:
poniedziałek - pątek 8.00 - 11.00

kontakt telefoniczny: 32 832 92 90


MASZ PROBLEM? NIE JESTEŚ SAM

 

Zapraszamy osoby mające problemy natury psychicznej, ich rodziny, znajomych i przyjaciół.

W skład zespołu wchodzą:

  • specjaliści pracy socjalnej z II stopniem specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ds. osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • specjaliści pracy socjalnej,
  • pracownik socjalny,
  • psychiatra.

Zespół świadczy bezpłatną pomoc mieszkańcom Bytomia w formie:

  • profesjonalnej pracy socjalnej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
  • grup wsparcia,
  • pobytu i nadzoru osób chorych na schizofrenię w mieszkaniach chronionych,
  • interwencji psychiatryczno-środowiskowej.