Logo UE

 

Logo PFRONLogo MOPR25-03-2015

Informujemy, że Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku. Zmiany dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON.


W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. dot. kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane, w Dziale Rehabilitacji Społecznej - pokój nr 3, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 15:00 przerwa (11:30 – 12:00), tel. 32 388-67-03.
Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I – Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia do dnia 30  sierpnia 2015 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:

  1. od 2 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2014/2015)
  2. od 1 września  2015 r.  do 30 września 2015 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2015/2016).

Wnioski w sprawie w/w programu dostępne będą na stronie internetowej w zakładce druki do pobrania. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 67 Dyrektora MOPR z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia "w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" .pdf (38KB)

Zarządzenie nr 48 Dyrektora MOPR z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (398KB)

Zarządzenie nr 39 Dyrektora MOPR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad przyznawania dodatku dla studentów mających szczególne utrudnienia" .pdf (869KB)

Zarządzenie nr 38 Dyrektora MOPR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd" .pdf (1,2MB)

Zarządzenie nr 37 Dyrektora MOPR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia "w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd" .pdf (180KB)

Zarządzenie nr 14 Dyrektora MOPR z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (146KB)