Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Logo PFRONLogo MOPR25-03-2015

Informujemy, że Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku. Zmiany dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON.


W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. dot. kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane, w Dziale Rehabilitacji Społecznej - pokój nr 3, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 15:00 przerwa (11:30 – 12:00), tel. 32 388-67-03.
Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I – Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia do dnia 30  sierpnia 2015 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:

  1. od 2 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2014/2015)
  2. od 1 września  2015 r.  do 30 września 2015 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2015/2016).

Wnioski w sprawie w/w programu dostępne będą na stronie internetowej w zakładce druki do pobrania. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 67 Dyrektora MOPR z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia "w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" .pdf (38KB)

Zarządzenie nr 48 Dyrektora MOPR z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (398KB)

Zarządzenie nr 39 Dyrektora MOPR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad przyznawania dodatku dla studentów mających szczególne utrudnienia" .pdf (869KB)

Zarządzenie nr 38 Dyrektora MOPR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd" .pdf (1,2MB)

Zarządzenie nr 37 Dyrektora MOPR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia "w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd" .pdf (180KB)

Zarządzenie nr 14 Dyrektora MOPR z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (146KB)