Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

www.niepelnosprawni.pl – portal dla osób niepełnosprawnych
www.ipon.pl – internetowy portal osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl - portal dla osób niepełnosprawnych
www.dzieci.org.pl - strona poświecona dzieciom niepełnosprawnym
www.samisobie.clan.pl - Portal Sami Sobie

Prasa

www.integracja.org - czasopismo dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół
www.naszesprawy.com.pl - magazyn informacyjny osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

www.ops.pl - Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
www.pcpr.info - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pomocspoleczna.ngo.pl - portal dotyczący pomocy społecznej

Serwisy dla osób niesłyszących i słaboszłyszących

www.pzg.org.pl - Polski Związek Głuchych
www.onsi.pl - Organizacja Niesłyszących i Słabosłyszących Internautów
www.sluchowisko.net - serwis dla osób z problemami słuchu
www.glusi.pl - serwis dla osób z problemami słuchu
www.tpg.org.pl - Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Serwis dla osób niedowidzących i niewidomych

www.pzn.org.pl - Polski Związek Niewidomych

Padaczka

www.neuronet.pl - Portal poświęcony padaczce

Fundacje i Stowarzyszenia

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych
www.caritas.pl - Cartitas
www.far.org.pl - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Rynek pracy

www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.bezbarier.pl - portal dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
www.pelnosprawniwpracy.pl - pełnosprawni w pracy
www.pomocmaltanska.pl - Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska portal poświęcony osobom niepełnosprawnym w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
www.zpchr.pl - internetowy serwis pracodawców osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej
www.sprawni.caritas.pl - portal dotyczący sieczki kariery zawodowej osób niepełnosprawnych

Porady prawne

www.mps.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.sejm.gov.pl - Sejm RP
www.poradaprawna.pl - Serwis edukacyjno-prawniczy. Bezpłatne porady prawne
www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Motoryzacja

www.on.autocentrum.pl - portal, który jest ukierunkowany na problemy techniczne i możliwości adaptacji samochodów dla osób niepełnosprawnych

Turystyka

www.przyjazne.pl - miejsca przyjazne niepełnosprawnym, informacje dotyczące stopnia przystosowania miast do przyjęcia niepełnosprawnych turystów
www.turystykadlawszystkich.pl - strona PTTK informacje dotyczące obiektów turystycznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych

Lokalne strony

www.bytom.pl - Urząd Miasta Bytomia
www.pupbytom.com.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
www.bsn.za.pl - Bytomskie Stowarzyszenie Niesłyszących
www.bspdimn.pl - Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
www.kmdn.effatha.pl - Katolicka Misja dla Niesłyszących
www.pznbytom.abc.pl - Polski Związek Niewidomych
www.psouubytom.org - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.bss.bytom.pl - Bytomska Spółdzielnia Socjalna