Logo UE

 

www.niepelnosprawni.pl – portal dla osób niepełnosprawnych
www.ipon.pl – internetowy portal osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl - portal dla osób niepełnosprawnych
www.dzieci.org.pl - strona poświecona dzieciom niepełnosprawnym
www.samisobie.clan.pl - Portal Sami Sobie

Prasa

www.integracja.org - czasopismo dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół
www.naszesprawy.com.pl - magazyn informacyjny osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

www.ops.pl - Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
www.pcpr.info - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pomocspoleczna.ngo.pl - portal dotyczący pomocy społecznej

Serwisy dla osób niesłyszących i słaboszłyszących

www.pzg.org.pl - Polski Związek Głuchych
www.onsi.pl - Organizacja Niesłyszących i Słabosłyszących Internautów
www.sluchowisko.net - serwis dla osób z problemami słuchu
www.glusi.pl - serwis dla osób z problemami słuchu
www.tpg.org.pl - Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Serwis dla osób niedowidzących i niewidomych

www.pzn.org.pl - Polski Związek Niewidomych

Padaczka

www.neuronet.pl - Portal poświęcony padaczce

Fundacje i Stowarzyszenia

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych
www.caritas.pl - Cartitas
www.far.org.pl - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Rynek pracy

www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.bezbarier.pl - portal dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
www.pelnosprawniwpracy.pl - pełnosprawni w pracy
www.pomocmaltanska.pl - Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska portal poświęcony osobom niepełnosprawnym w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
www.zpchr.pl - internetowy serwis pracodawców osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej
www.sprawni.caritas.pl - portal dotyczący sieczki kariery zawodowej osób niepełnosprawnych

Porady prawne

www.mps.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.sejm.gov.pl - Sejm RP
www.poradaprawna.pl - Serwis edukacyjno-prawniczy. Bezpłatne porady prawne
www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Motoryzacja

www.on.autocentrum.pl - portal, który jest ukierunkowany na problemy techniczne i możliwości adaptacji samochodów dla osób niepełnosprawnych

Turystyka

www.przyjazne.pl - miejsca przyjazne niepełnosprawnym, informacje dotyczące stopnia przystosowania miast do przyjęcia niepełnosprawnych turystów
www.turystykadlawszystkich.pl - strona PTTK informacje dotyczące obiektów turystycznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych

Lokalne strony

www.bytom.pl - Urząd Miasta Bytomia
www.pupbytom.com.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
www.bsn.za.pl - Bytomskie Stowarzyszenie Niesłyszących
www.bspdimn.pl - Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
www.kmdn.effatha.pl - Katolicka Misja dla Niesłyszących
www.pznbytom.abc.pl - Polski Związek Niewidomych
www.psouubytom.org - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.bss.bytom.pl - Bytomska Spółdzielnia Socjalna