Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

 

Zmiana miejsca przyjmowania wniosków o wydanie Bytomskiej Karty Seniora w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana miejsca przyjmowania wniosków o wydanie Bytomskiej Karty Seniora w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16.

Aktualnie wnioski o wydanie Bytomskiej Karty Seniora przyjmowane są w pokoju nr 3 (na parterze).

Osoby zainteresowane uzyskaniem Bytomskiej Karty Seniora zapraszamy do składania wniosków w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania w godzinach: w poniedziałki: 14.00 - 16.30, od wtorku do piątku: 8.00 - 10.00 lub  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 3 (na parterze), w godzinach: w poniedziałki: 14.00 - 16.30,  od wtorku do piątku: 8.00 - 12.00.


W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bytomiu w dniu 22 września 2014 r. Uchwały Nr XXXVI/511/14 obniżeniu uległ wiek uprawniający do korzystania z ulg/rabatów/zniżek proponowanych Seniorom w ramach Programu Bytomska Karta Seniora. Aktualnie wiek uprawniający do otrzymania karty wynosi 60+. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem karty zapraszamy  do składania wniosków w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16.