Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 

Zmiana miejsca przyjmowania wniosków o wydanie Bytomskiej Karty Seniora w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana miejsca przyjmowania wniosków o wydanie Bytomskiej Karty Seniora w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16.

Aktualnie wnioski o wydanie Bytomskiej Karty Seniora przyjmowane są w pokoju nr 3 (na parterze).

Osoby zainteresowane uzyskaniem Bytomskiej Karty Seniora zapraszamy do składania wniosków w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania w godzinach: w poniedziałki: 14.00 - 16.30, od wtorku do piątku: 8.00 - 10.00 lub  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 3 (na parterze), w godzinach: w poniedziałki: 14.00 - 16.30,  od wtorku do piątku: 8.00 - 12.00.


W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bytomiu w dniu 22 września 2014 r. Uchwały Nr XXXVI/511/14 obniżeniu uległ wiek uprawniający do korzystania z ulg/rabatów/zniżek proponowanych Seniorom w ramach Programu Bytomska Karta Seniora. Aktualnie wiek uprawniający do otrzymania karty wynosi 60+. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem karty zapraszamy  do składania wniosków w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16.