Uchwała nr XXXVI/511/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Bytomska Karta Seniora .pdf (56KB)

Uchwała nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Bytomska Karta Seniora .pdf (93KB)