Logo UE

 

 

Punkty wydawania kart Programu Bytomska Karta Seniora

W tym miejscu można sprawdzić, który z Terenowych Punktów Pomocy Środowiskowej jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie Bytomskiej Karty Seniora. W Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej przyjmowanie wniosków oraz odbiór kart odbywa się w godzinach: w poniedziałki: 14.00 - 16.30, od wtorku do piątku: 8.00 - 10.00.

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku i odebrania karty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 3 (na parterze),
w godzinach: w poniedziałki: 14.00 - 16.30, od wtorku do piątku: 8.00 - 12.00.