Śląskie dla rodzinyInformujemy, że z dniem 1 września 2014 r. wszedł w życie projekt: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny". Tym samym posiadacze ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (KDR) będą mogli korzystać z atrakcyjnych zniżek oferowanych przez partnerów projektu, wśród których na znajdują się instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego z terenu województwa śląskiego (m.in.: muzea, teatry, placówki edukacji, Planetarium Śląskie, Śląskie Wesołe Miasteczko, Górnośląski Park Etnograficzny, Śląski Ogród Zoologiczny, Koleje Śląskie).
Aktualna lista partnerów oraz ich oferta znajdują się na stronie internetowej www.slaskiedlarodziny.pl

Mieszkańcy Bytomia zainteresowani uzyskaniem KDR winni złożyć wniosek w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Karta wydawana jest bezpłatnie. Niezbędne informacje oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Realizacja projektu „Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny” została zatwierdzona uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego nr 765/332/IV/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ze zm. oraz nr 1344/349/IV/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. Projekt wpisuje się w rekomendacje przedstawione w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP pn. „Dobry Klimat dla Rodziny” oraz stanowi realne odzwierciedlenie zapisów zamieszczonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.