Zarządzenie nr 109 Dyrektora MOPR z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" .pdf (169KB)


Zarządzenie nr 107 Dyrektora MOPR z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" .pdf (211KB)


Zarządzenie nr 36 Dyrektora MOPR z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" .pdf (163KB)

Załącznik - Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (704KB)


Zarządzenie nr 52 Dyrektora MOPR z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" .pdf (182KB)

Załącznik .pdf (228KB)