Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 

KTO MOŻE TOBIE POMÓC GDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM:

-> Pracownik socjalny:

Centrum - TPPŚ nr 1 - pl. Akademicki 9 - tel. 32 281 77 05 (oprócz środy)

Centrum - TPPŚ nr 2 - ul. Woźniaka 53 - tel. 32 286 95 17 (oprócz środy)

Centrum-Rozbark - TPPŚ nr 3 - ul. Królowej Jadwigi 7 - tel. 32 282 89 88 (oprócz czwartku)

Centrum - TPPŚ nr 4 - ul. Powstańców Warszawskich 14 - tel. 32 386 98 65 (oprócz środy)

Szombierki - TPPŚ nr 5 - ul. Orzegowska 20a - tel. 32 386 81 20 (oprócz środy)

Bobrek - TPPŚ nr 6 - ul. Huty Julia 10 - tel. 32 286 99 53, tel. 32 281 14 42 (oprócz piątku)

Stoszek - TPPŚ nr 7 - ul. Szymały 122B - tel. 32 289 85 30 (oprócz piątku)

Miechowice - TPPŚ nr 8 - ul. Stolarzowicka 35 - tel. 32 280 58 86 (oprócz piątku)

Łagiewniki i Centrum - TPPŚ nr 9 - ul. Armii Krajowej 54b - tel. 32 281 82 00 (oprócz piątku)

Centrum - TPPŚ nr 10 - ul. Strażacka 5 - tel. 32 280 17 35 (oprócz poniedziałku)

-> psycholog, terapeuta, pracownik socjalny z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bytomiu

ul. Wrocławska 46, tel. 32 438 89 50, tel. kom. 533 302 078

-> dzielnicowy

Komisariat I Policji - ul. Stolarzowicka 35 - tel. 32 396 35 10

Komisariat II Policji - ul. Chrzanowskiego 1a - tel. 32 395 66 10

Komisariat III Policji - ul. Dr. Rostka 14 - tel. 32 283 57 10

Komisariat IV Policji - ul. Zabrzańska 91 - tel. 32 396 38 10

Komisariat V Policji - pl. Żeromskiego 8 - tel. 32 396 39 10

-> pedagog szkolny

-> lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna

-> Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu

ul. Tarnogórska 3, tel. 32 281 30 89

-> Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu

ul. Wrocławska 46, tel. 32 438 89 53

-> OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Niebieska Linia 801 12 00 02
Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00 oraz w niedzielę i święta – w godz. 8.00-16.00

Opłata za połączenie:

  • z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.),
  • z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.

W środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy.

-> W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer:

112 z telefonu komórkowego
lub
997 policja
998 pogotowie ratunkowe
999 staż pożarna