Logo UE

 

 

KTO MOŻE TOBIE POMÓC GDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM:

-> Pracownik socjalny:

Centrum - TPPŚ nr 1 - pl. Akademicki 9 - tel. 32 281 77 05 (oprócz środy)

Centrum - TPPŚ nr 2 - ul. Woźniaka 53 - tel. 32 286 95 17 (oprócz środy)

Centrum-Rozbark - TPPŚ nr 3 - ul. Królowej Jadwigi 7 - tel. 32 282 89 88 (oprócz czwartku)

Centrum - TPPŚ nr 4 - ul. Powstańców Warszawskich 14 - tel. 32 386 98 65 (oprócz środy)

Szombierki - TPPŚ nr 5 - ul. Orzegowska 20a - tel. 32 386 81 20 (oprócz środy)

Bobrek - TPPŚ nr 6 - ul. Huty Julia 10 - tel. 32 286 99 53, tel. 32 281 14 42 (oprócz piątku)

Stoszek - TPPŚ nr 7 - ul. Szymały 122B - tel. 32 289 85 30 (oprócz piątku)

Miechowice - TPPŚ nr 8 - ul. Stolarzowicka 35 - tel. 32 280 58 86 (oprócz piątku)

Łagiewniki i Centrum - TPPŚ nr 9 - ul. Armii Krajowej 54b - tel. 32 281 82 00 (oprócz piątku)

Centrum - TPPŚ nr 10 - ul. Strażacka 5 - tel. 32 280 17 35 (oprócz poniedziałku)

-> psycholog, terapeuta, pracownik socjalny z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bytomiu

ul. Wrocławska 46, tel. 32 438 89 50, tel. kom. 533 302 078

-> dzielnicowy

Komisariat I Policji - ul. Stolarzowicka 35 - tel. 32 396 35 10

Komisariat II Policji - ul. Chrzanowskiego 1a - tel. 32 395 66 10

Komisariat III Policji - ul. Dr. Rostka 14 - tel. 32 283 57 10

Komisariat IV Policji - ul. Zabrzańska 91 - tel. 32 396 38 10

Komisariat V Policji - pl. Żeromskiego 8 - tel. 32 396 39 10

-> pedagog szkolny

-> lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna

-> Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu

ul. Tarnogórska 3, tel. 32 281 30 89

-> Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu

ul. Wrocławska 46, tel. 32 438 89 53

-> OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Niebieska Linia 801 12 00 02
Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00 oraz w niedzielę i święta – w godz. 8.00-16.00

Opłata za połączenie:

  • z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.),
  • z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.

W środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy.

-> W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer:

112 z telefonu komórkowego
lub
997 policja
998 pogotowie ratunkowe
999 staż pożarna