Logo UE

 

Każda osoba poszkodowana ma prawo do pomocy w tym spisania tzw. Niebieskiej Karty w sytuacji gdy jest dotknięta przemocą.

Niebieska Karta jest formularzem opisującym sytuacje, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, a także działania podejmowane na rzecz osoby poszkodowanej.

Niebieska Karta może być wypełniona przez:

  • funkcjonariusza policji,
  • pracownika socjalnego,
  • lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny,
  • pedagoga, wychowawcę,
  • członka miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po wypełnieniu Niebieska Karta jest przekazywana do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą Bytom przy ul. Strzelców Bytomskich 16. Zespół został powołany przez prezydenta Bytomia a jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działania przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.