Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Koalicja PPR) zawiązana 7 listopada 2012 r. to formalna platforma skupiająca Przewodniczących  Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu województwa śląskiego.  Koalicja ma na celu wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu przeciwdziałania przemocy na terenie województwa/kraju. Gminy wchodzące w skład Koalicji są wiodące na Śląsku we wdrażaniu rozwiązań interdyscyplinarnych i od lat aktywnie działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem Koalicji jest prowadzenie merytorycznego dialogu z podmiotami odpowiedzialnymi za opracowywanie i wdrażanie kompleksowego i skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Koalicja ma być także platformą wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz  z ekspertami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.