Logo UE

 

 
Termin i sposób załatwiania spraw

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do przedmiotowych świadczeń z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski i niezbędne druki są dostępne:

 • w punkcie informacyjnym Działu Świadczeń Rodzinnych – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 21
 • na naszej stronie internetowej w zakładce "Druki do pobrania"

Wnioski można składać:

 • OSOBIŚCIE - w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przy ul. Strzelców Bytomskich 21 - od poniedziałku do piątku w godzinach:

  poniedziałek: 7.30-16.30
  wtorek-czwartek: 7.30-15.00
  piątek: 7.30-13.30
 • PRZEZ INTERNET

  - za pomocą systemów bankowości elektronicznej wybranych banków
  - na portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wpływa zarówno na termin wypłaty świadczenia, jak i na okres, od którego będzie ono przyznane.

Termin złożenia wniosku Termin wypłaty pierwszego świadczenia
do 31 sierpnia do 31 października
od 1 września do 30 września do 30 listopada
od 1 października do 31 października do 31 grudnia
od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia
od 1 grudnia  do 31 stycznia do ostatniego dnia lutego

WAŻNE!
Złożenie wniosku później niż w listopadzie skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia rodzinnego od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. Zatem, aby uzyskać świadczenie na pełne 12 miesięcy nowego okresu, należy złożyć wniosek między 1 lipca a 30 listopada danego roku.