Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 
Termin i sposób załatwiania spraw

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do przedmiotowych świadczeń z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski i niezbędne druki są dostępne:

 • w punkcie informacyjnym Działu Świadczeń Rodzinnych – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 21
 • na naszej stronie internetowej w zakładce "Druki do pobrania"

Wnioski można składać:

 • OSOBIŚCIE - w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przy ul. Strzelców Bytomskich 21 - od poniedziałku do piątku w godzinach:

  poniedziałek: 7.30-16.30
  wtorek-czwartek: 7.30-15.00
  piątek: 7.30-13.30
 • PRZEZ INTERNET

  - za pomocą systemów bankowości elektronicznej wybranych banków
  - na portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wpływa zarówno na termin wypłaty świadczenia, jak i na okres, od którego będzie ono przyznane.

Termin złożenia wniosku Termin wypłaty pierwszego świadczenia
do 31 sierpnia do 31 października
od 1 września do 30 września do 30 listopada
od 1 października do 31 października do 31 grudnia
od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia
od 1 grudnia  do 31 stycznia do ostatniego dnia lutego

WAŻNE!
Złożenie wniosku później niż w listopadzie skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia rodzinnego od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. Zatem, aby uzyskać świadczenie na pełne 12 miesięcy nowego okresu, należy złożyć wniosek między 1 lipca a 30 listopada danego roku.