Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Program asystent rodziny na rok 2022 dofinansowano ze środków Funduszu Pracy.

Plakat "Asystent rodziny na rok 2022"

Wartość dofinansowania Programu: 53 750,00 zł

Całkowita wartość Programu: 89 449,41 zł

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W ramach programu dofinansowano dodatki do wynagrodzenia 18 asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR na dzień ogłoszenia Programu.

Logo MRiPS