Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Logo MRiPS

Plakat zbiorczy Korpus Wsparcia Seniora - otwierany w nowym oknie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, iż w związku z przystąpieniem gminy Bytom do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 otrzymano dotację w łącznej wysokości 379 657,00 zł (MODUŁ I – 179 657,00 zł i MODUŁ II – 200 000,00 zł) finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program adresowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Gminy Bytom oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  1. Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem poprzez wsparcie: społeczne, psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
     
  2. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu pod numerem telefonu 32 388 67 22

od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

Szczegóły udziału w programie można uzyskać pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

Karta zgłoszenia .pdf (510 KB)

Regulamin - Moduł II .pdf (331 KB)

Logo programu Korpus Wsparcia Seniorów