Logo UE

 

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Logo MRiPS

Plakat zbiorczy Korpus Wsparcia Seniora - otwierany w nowym oknie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, iż w związku z przystąpieniem gminy Bytom do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 otrzymano dotację w łącznej wysokości 379 657,00 zł (MODUŁ I – 179 657,00 zł i MODUŁ II – 200 000,00 zł) finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program adresowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Gminy Bytom oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  1. Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem poprzez wsparcie: społeczne, psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
     
  2. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu pod numerem telefonu 32 388 67 22

od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

Szczegóły udziału w programie można uzyskać pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

Logo programu Korpus Wsparcia Seniorów