Logo UE

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Plakat zbiorczy Fundusz Celowy - otwierany w nowym oknie

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 146 880,00 zł

Całkowita wartość: 146 880,00 zł

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Bytom jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Bytom jako gmina będzie realizować Program w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.

Wprowadzenie usługi spowoduje czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytom;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa 

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu  przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju 102 lub pod nr tel.: 32 388 67 22.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 .pdf (582 KB)

Logo MRiPS