Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu zwraca się z prośbą o włączenie się w dniach 16-w działania informacyjno-edukacyjne pod hasłem "Czy wiesz, że…", będące kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r.

Celem kampanii, skierowanej do grupy wiekowej 18-49 lat, jest promowanie rzetelnego przekazu obalającego mity i ukazującego fakty związane z zagadnieniami HIV/AIDS.

Plakat 1 Plakat 2 Plakat 3 Plakat 4 Plakat 5