Ogłoszenie informacji o zamówieniu pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn.: „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA – wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu” z podziałem na dwie części

Ogłoszenie .pdf (529 KB)
Załącznik do ogłoszenia .pdf (676 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (931 KB)

Sprostowanie treści Ogłoszenia. UWAGA! zmiana terminu .pdf (684 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (326 KB)