Plakat Projektu "Pokonać bariery"Biuro SULTUM Sylwia Brzechwa informuje, iż rozpoczęło realizację projektu pt. "Pokonać bariery" nr projektu WND- RPSL. 09.01.05-24-0042/20-004 w ramach regionalnego programu operacyjnego woj. Śląskiego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 1.9 Aktywna integracja, Podziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba jednocześnie spełniająca przesłanki:

  • zamieszkująca jedno z miast woj. Śląskiego zgodnie z § 1 pkt.,
  • bierna zawodowo lub bezrobotna ( oświadczenie, zaświadczenie z ZUS/PUP) w tym osoba z niepełnosprawnościami,
  • w wieku 18-67 lat, posiada status osoby zagrożonej  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie UP, zaświadczenie np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający stan zdrowia).

Informacje o formie i czasie rekrutacji dostępne będą na www.sultum.pl oraz pod numerem telefonu 531932740.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie i spełniające wszystkie warunki uczestnictwa, zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest wstępną deklaracją chęci udziału w Projekcie, a jego wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu lub przesłanie na n/w adres stanowi pierwszy etap rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w Biurze Projektu w Bytomiu ul. Świętochłowicka 5 lub przesłać jego skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 531932740 lub 607355454.

Dokumenty: