Logo Stowarzyszenia DogmaUprzejmie informujemy, że nadal wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Bytomiu działają. Pomoc można uzyskać w formie zdalnej (do odwołania), tj. porady prawne i obywatelskie udzielane są za pomocą telefonu, maila lub innego komunikatora. Zapisy w czasie funkcjonowania punktów w sposób zdalny przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (32) 786-84-44.

Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce http://dogma.org.pl/lokalizacje-bytom/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Bytomia oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

W czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia prawnika. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA zainicjowało internetową kampanię społeczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przygotowaliśmy e-poradnik upowszechniający wśród mieszkańców informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa.
Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce http://dogma.org.pl/lokalizacje-bytom/: znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Bytomia oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników. 

Uruchomiliśmy również dodatkowy numer telefonu/infolinii 79 88 69 599 pod którym można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/stowarzyszeniedogma

Plakat 1 Plakat 2