Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że:

  • w okresie od 4 maja 2021 roku do 2 lipca 2021 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki),
  • dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia,
  • katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie pod zakładką "Stypendia i zasiłki szkolne",
  • dokumenty należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:

Poniedziałek 8.00 - 16.30
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 8.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 13.30

Ponadto informuję, że bezpośrednia obsługa klienta jest prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem niezbędnego dystansu fizycznego. Klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta.