Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: psycholog w Dziale Pomocy Środowiskowej w projekcie "Kierunek - lepsze jutro" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 osoba - 1 etat

Ogłoszenie .pdf (794 KB)

Nierozstrzygnięcie naboru .pdf (133 KB)