Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2021 nr 2021/BZP 00001778/01/P .pdf (52 KB)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2021 nr 2021/BZP 00001778/02/P .pdf (54 KB)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2021 nr 2021/BZP 00001778/03/P .pdf (51 KB)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2021 nr 2021/BZP 00001778/04/P.pdf (53 KB)