Andrzej FalkiewiczZa ścianą słychać płacz dziecka i dzieją się niepokojące rzeczy? Nie wiesz jak pomóc samotnemu, schorowanemu sąsiadowi? Działa już całodobowy dyżur interwencyjny, pod który można zgłaszać zdarzenia, które wymagają natychmiastowej reakcji odpowiednich służb.

  • Całodobowa linia interwencyjna działa pod numerami telefonów:  664 163 967 oraz  792 866 186.

Dyżur pełni tam Andrzej Falkiewicz, specjalista pracy socjalnej, od 28 lat związany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemu oraz bezzwłoczne wsparcie osób czy też rodzin w kryzysie. Do jego obowiązków należy także koordynacja działań podczas interwencji.

  • Zależało nam na tym, by uruchamiając telefon interwencyjny, zapewnić ciągłość pracy ośrodka w godzinach popołudniowych i dniach świątecznych. O podjęciu interwencji będzie decydował pracownik socjalny. Przypominamy, też przy ul. Wrocławskiej 46 funkcjonuje również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w kryzysie - mówi Adam Tomaszewski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przemarznięty człowiek szukający schronienia i żywności w opuszczonych ogródkach działkowych. Płaczące dziecko w mieszkaniu obok, gdzie odbywają się alkoholowe libacje. Każda z tych sytuacji wymaga szybkiej interwencji, zdiagnozowania przyczyn problemu.

- Interwencje w większości przypadków dotyczą dzieci i konieczności zapewnienia im bezpiecznych warunków w sytuacji kryzysowej. Ale wiadomo, że to nie jedyne sytuacje, w których potrzebna jest natychmiastowa pomoc pracownika socjalnego. Uruchomiony przez nas telefon przyspieszy udzielenie pomocy i sprawne skoordynowanie całej akcji - mówi Andrzej Falkiewicz.

Opracowano na podstawie artykułu https://www.bytom.pl