Konkurs ofert - usługi społeczne pn.: "Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu"

Istotne warunki zamówienia .pdf (733 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,44 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (603 KB)

08-12-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (982 KB)

17-12-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (579 KB)