Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa bonów towarowych dla MOPR w Bytomiu"

Ogłoszenie .pdf (591 KB)
Oświadczenie - grupa kapitałowa .doc (179 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .pdf (741 KB)
Załączniki do SIWZ .pdf (886 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (207 KB)

10-11-2020
Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP .pdf (637 KB)

12-11-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (665 KB)