Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa oraz montaż krzeseł obrotowych w ramach projektu pn.: "ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu"

Ogłoszenie .pdf (591 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .pdf (770 KB)
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .pdf (825 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (283 KB)
Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .pdf (719 KB)
Oświadczenie w formie edytowalnej - grupa kapitałowa .doc (170 KB)

07-10-2020
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540195169 .pdf (371 KB)
Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedzią .pdf (683 KB)
Zmieniony załącznik A do SIWZ .pdf (737 KB)

12-10-2020
Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedzią .pdf (668 KB)
Zmodyfikowany załącznik A do SIWZ .pdf (741 KB)

19-10-2020
Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP .pdf (634 KB)

27-10-2020
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (730 KB)